Ֆինանսական գործունեության ծրագրային ցուցանիշները 2019թ. հունվար